Pozivamo građane Pančeva, pravna lica i sve druge organizacije da predlože kandidate za NOVEMBARSKU NAGRADU GRADA PANČEVA, koja se tradicionalno dodeljuje povodom Dana grada Pančeva.

Nagrade se dodeljuju fizičkom ili pravnom licu koje ima prebivalište na teritoriji Grada Pančeva za najvrednija dostignuća u oblastima: umetnosti, nauke, arhitekture i urbanizma, novinarstva, obrazovanja, sporta, privrede, medicine, socijalnog i humanitarnog rada. Nagrada može biti dodeljena pojedincu ili grupi za zajedničko delo.

Predlog u pisanoj formi koji sadrži podatke o kandidatu i detaljno obrazloženje o dostignuću ili rezultatima rada za koje se kandidat predlaže, kao i lične podatke predlagača (ime, prezime, adresu) dostaviti na pisarnicu u Gradskom uslužnom centru (ulaz iz Ulice Petra Aračića) najkasnije do 15. oktobra 2021. godine.

KRITERIJUMI ZA DODELJIVANJE NOVEMBARSKE NAGRADE

NOVEMBARSKA NAGRADA GRADA PANČEVA (u daljem tekstu: Nagrada) dodeljuje se za delo koje predstavlja najvrednije dostignuće u gradu Pančevu u oblastima: umetnosti, nauke, pronalazaštva, medicine, arhitekture i urbanizma, novinarstva, obrazovanja, sporta, privrede i doprinosa u akcijama socijalnog i humanitarnog karaktera značajnim za Grad.

Pod dostignućem podrazumeva se:

  1. izuzetno delo u oblasti umetnosti:

– publikovano delo književnog i prevodilačkog stvaralaštva,

– izvedeno, odnosno prikazano delo na pozorišnoj sceni i drugom prostoru namenjenom za izvođenje dela ove vrste,

– prikazano filmsko i radio-televizijsko ostvarenje u bioskopskoj dvorani ili emitovano u radio-televizijskom programu, i drugim oblicima elektronskih i pisanih medija,

– izloženo, odnosno prezentirano delo u galeriji i drugom prostoru namenjenom za prezentaciju dela likovnog i primenjenog stvaralaštva, vizuelnih i proširenih medija,

– izvedeno muzičko ili muzičko-scensko delo u koncertnoj ili pozorišnoj dvorani i drugom prostoru namenjenom za izvođenje dela ove vrste;

  1. u oblasti nauke:

– naučno ostvarenje, odnosno rad u društvenim, humanističkim, prirodnim i tehničkim naukama, koji kao rezultat ima nova saznanja i sintezu postojećih u cilju njihove primene, koji predstavlja doprinos razvoju naučne oblasti ili razvoju novih proizvoda, metoda ili tehnoloških postupaka, pod uslovom da je objavljeno u naučnoj i stručnoj literaturi, odgovarajućim naučnim časopisima ili drugim načinom javnog saopštavanja,

– pronalazak koji je u smislu odredaba Zakona o patentima, priznat i upisan u Zakonom utvrđen registar;

  1. u oblasti medicine:

– rad ili rezultati izuzetne vrednosti pojedinca kojima je dao značajan doprinos razvoju i unapređenju medicine i zdravstvene zaštite ljudi;

  1. u oblasti arhitekture i urbanizma:

– izuzetno delo u oblasti arhitekture, urbanizma ili rekonstrukcije objekata,

– urbanistički planovi za koncepciju i metodologiju, pod uslovom da su usvojeni i da je njihova realizacija otpočela;

  1. u oblasti novinarstva:

– izuzetno ostvarenje pojedinca u novinarstvu ili publicistici, za seriju ili više napisa, televizijskih ili radijskih priloga ili emisija, publicističkih radova o temama od značaja za ukupan društveni život Pančeva i drugim oblicima elektronskih i pisanih medija,

– kreativni doprinos uređivanju rubrike, emisije i programa kojima se značajno doprinosi informisanju građana Pančeva;

  1. u oblasti obrazovanja:

– izuzetno delo i rezultat vaspitno-obrazovnog ili instruktivnog rada i rezultat u organizaciji i razvoju školstva grada Pančeva u celini, ili u pojedinim njegovim oblastima;

  1. u oblasti sporta:

– rad ili rezultati izuzetne vrednosti pojedinca kojima je dao značajan doprinos afirmaciji, razvoju i unapređenju sporta (vrhunski sportisti – članovi sportskih organizacija iz Pančeva, odnosno samostalni profesionalni sportisti, za izvanredne rezultate u određenoj grani sporta; sportski stručnjaci, stručnjaci u sportu i naučni radnici za naročito vredne doprinose unapređenju oblasti sporta; sportski radnici za doprinos organizovanju, razvoju i unapređenju oblasti sporta);

  1. u oblasti privrede:

– rad ili rezultati izuzetne vrednosti pojedinca ili pravnog lica kojima je dat značajan doprinos afirmaciji, razvoju i unapređenju privrede u gradu Pančevu;

  1. u oblasti socijalnog i humanitarnog rada:

– rad ili rezultati izuzetne vrednosti u oblasti socijalnog i humanitarnog rada u gradu Pančevu.