У оквиру реализације Програма енергетске санације стамбених зграда, кућа и станова мере енергетске санације у домаћинствима предвиђене Правилником о суфинансирању мера енергетске санације породичних кућа и станова, спроводе се кроз сарадњу са привредним субјектима, а крајњи корисници бесповратних средстава су домаћинства на територији града Панчева.

Циљ спровођења мера енергетске санације је унапређење енергетске ефикасности у домаћинствима на територији града Панчева.

Градско веће града Панчева Закључком број II-05-06-16/2021-55 од 19.11.2021.године прихватило је предлог коначне листе корисника субвенције за меру Набавка и инсталација котлова на природни гас коју је предложила Комисија за реализацију мера енергетске санације Записником број ХV-07-501-77/2021 од 02.11.2021. године

Домаћинства која су оствариле право на суфинансирање налазе се на коначној листи.

Коначна листа корисника субвенције за „Набавка и инсталација котлова на природни гас“