U okviru realizacije Programa energetske sanacije stambenih zgrada, kuća i stanova mere energetske sanacije u domaćinstvima predviđene Pravilnikom o sufinansiranju mera energetske sanacije porodičnih kuća i stanova, sprovode se kroz saradnju sa privrednim subjektima, a krajnji korisnici bespovratnih sredstava su domaćinstva na teritoriji grada Pančeva.

Cilj sprovođenja mera energetske sanacije je unapređenje energetske efikasnosti u domaćinstvima na teritoriji grada Pančeva.

Gradsko veće grada Pančeva Zaključkom broj II-05-06-16/2021-55 od 19.11.2021.godine prihvatilo je predlog konačne liste korisnika subvencije za meru Nabavka i instalacija kotlova na prirodni gas koju je predložila Komisija za realizaciju mera energetske sanacije Zapisnikom broj HV-07-501-77/2021 od 02.11.2021. godine

Domaćinstva koja su ostvarile pravo na sufinansiranje nalaze se na konačnoj listi.

Konačna lista korisnika subvencije za „Nabavka i instalacija kotlova na prirodni gas“