Нацрт Стратегије привлачења инвестиција града Панчева 2019-2023 излаже се на јавну расправу на званичној интернет страници града Панчева http://www.pancevo.rs/ и у згради Градске управе града Панчева, Трг краља Петра I, број 2-4, почев од 29. маја дo 17. јуна 2019. године. Осим увида путем званичне интернет презентације града Панчева, увид у Нацрт стратегије може се извршити и у канцеларији 301 зграде Градске управе града Панчева сваког радног дана у времену од 13 до 15 часова.

Заинтересована правна и физичка лица могу поднети иницијативе, предлоге, сугестије и коментаре на Нацрт стратегије за време трајања јавне расправе, електронским путем на e-mail: javnarasprava.spi@pancevo.rs или писаним путем на адресу: Градска управа града Панчева, Секретаријат за привреду и економски развој, Трг краља Петра I, број 2-4, Панчево, непосредно путем писарнице Градске управе града Панчева.

Заинтересована правна и физичка лица могу да присусутвују отвореном састанку када ће Нацрт Стратегије привлачења инвестиција 2019-2023. бити представљен на „Округлом столу“ дана 10.06.2019. године, с почетком у 12:00 часова, у сали на IX спрату Градске управе града Панчева, Трг краља Петра I, број 2-4, Панчево.

Документи: