Završena je javna rasprava o Nacrtu plana razvoja grada Pančeva 2022-2028.  Svi zainteresovani učesnici u javnoj raspravi mogli su da prisusutvuju otvorenom sastanku koji je održan 10. marta 2022. godine u skupštinskoj sali Gradske uprave grada Pančeva, na kojem je zainteresovanoj javnosti bio predstavljen Nacrt plana razvoja grada Pančeva 2022-2028.

Od septembra 2021. godine grad Pančevo je započeo „Projekat izrade Plana razvoja grada Pančeva 2022-2028“. Za realizaciju ovog Projekta putem javne nabavke angažovan je i konsultantski tim – Grupa ponuđača koju čine „Business Development Solutions Consaltning“ doo iz Beograda i Ekonomski fakultet univerziteta u Beogradu.

Maja Vitman, gradska mendžerka, ovom prilikom je u svom uvodnom izlaganju rekla:

– Vlada APV sufinansira izradu Plana razvoja putem Pokrajinskog sekretarijata za regionalni razvoj, međuregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu, u iznosu od 1.000.000 dinara. Po predlogu konsultantskog tima Koordinacioni tim grada je usvojio da se plan radi za 5 ključnih oblasti: privredni razvoj, socijalni razvoj, infrastruktura i urbanističko planiranje, zaštita životne sredine i lokalna uprava i komunalne delatnosti. Na osnovu 5 ključnih oblasti je Koordinacioni tim utvrdio i obrazovanje radnih grupa i podgrupa, koje su realizovale mnoge aktivnosti kroz 3. faze projekta. Prema ključnim oblastima održani su i sastanci fokus grupa. Takođe, zainteresovana javnost je svoje sugestije mogla da dostavi elektronskom poštom, kao i popunjavanjem anketnih upitnika.

Slobodan Mijailović, član konsultantskog tima Ekonomskog fakulteta iz Beograda i BDC Consaltning-a, predstavio je široj javnosti sadržaj Nacrta plana.

Nacrt plana razvoja grada Pančeva 2022-2028 je od 18. februara dostupan javnosti, kada je zvanično započeo javni uvid, odnosno javna rasprava. U ovom periodu svi zainteresovani mogli su da putem elektronske ili klasične pošte dostave svoje sugestije na Nacrt plana.