Завршена је јавна расправа о Нацрту плана развоја града Панчева 2022-2028.  Сви заинтересовани учесници у јавној расправи могли су да присусутвују отвореном састанку који је одржан 10. марта 2022. године у скупштинској сали Градске управе града Панчева, на којем је заинтересованој јавности био представљен Нацрт плана развоја града Панчева 2022-2028.

Од септембра 2021. године град Панчево је започео „Пројекат израде Плана развоја града Панчева 2022-2028“. За реализацију овог Пројекта путем јавне набавке ангажован је и консултантски тим – Група понуђача коју чине „Business Development Solutions Consaltning“ doo из Београда и Економски факултет универзитета у Београду.

Маја Витман, градска менџерка, овом приликом је у свом уводном излагању рекла:

– Влада АПВ суфинансира израду Плана развоја путем Покрајинског секретаријата за регионални развој, међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу, у износу од 1.000.000 динара. По предлогу консултантског тима Координациони тим града је усвојио да се план ради за 5 кључних области: привредни развој, социјални развој, инфраструктура и урбанистичко планирање, заштита животне средине и локална управа и комуналне делатности. На основу 5 кључних области је Координациони тим утврдио и образовање радних група и подгрупа, које су реализовале многе активности кроз 3. фазе пројекта. Према кључним областима одржани су и састанци фокус група. Такође, заинтересована јавност је своје сугестије могла да достави електронском поштом, као и попуњавањем анкетних упитника.

Слободан Мијаиловић, члан консултантског тима Економског факултета из Београда и BDC Consaltning-a, представио је широј јавности садржај Нацрта плана.

Нацрт плана развоја града Панчева 2022-2028 је од 18. фебруара доступан јавности, када је званично започео јавни увид, односно јавна расправа. У овом периоду сви заинтересовани могли су да путем електронске или класичне поште доставе своје сугестије на Нацрт плана.