U četvrtak, 21. jula 2016. godine, održana je svečana dodela ugovora direktorima srednjih škola koje su dobile sredstva od Grada Pančeva po konkursu u vezi sa realizacijom mere aktivne politike zapošljavanja “Unapređenje konkurentnosti srednjih škola, putem poboljšanja uslova za izvođenje nastave” u 2016. godini.

Ovom prilikom, prisutnima su se obratili član Gradskog veća zadužen za područje rada, zapošljavanja i socijalne politike Milenko Čučković i članica Gradskog veća zadužena za obrazovanje mr Tatjana Božić.

Član Veća Milenko Čučković rekao je da je ovo jedna od osam mera koje Grad sprovodi u okviru Lokalnog akcionog plana za zapošljavanje, za koju je iz budžeta za 2016. godinu izdvojeno 2.000.000 dinara.

Cilj je da deca kada završe srednju školu budu maksimalno obučena i to smo i nastojali, da kabineti u kojima će oni biti i za koje su odobrena sredstva, imaju za cilj osposobljavanje prilikom završetka srednje škole, da deca nauče i da na određeni način budu upoznata sa onim što ih kasnije čeka u praksi i radu, izjavio je Čučković.

Prema rečima mr Tatjane Božić, ove godine na konkurs se javilo osam škola sa devet projekata, od kojih je odobreno šest projekata.

To su uglavnom projekti gde škole opremaju nove kabinete savremenom tehnologijom. Od septembra kreće reforma srednjih škola, gde se uvodi dualno obrazovanje, što podrazumeva spoj teorije i prakse. Zato je ovaj projekat i ovaj konkurs dobrodošao u ovom trenutku, jer će škole osavremeniti nastavu i deca će moći da savremenim tehnologijama sagledavaju gradivo i sprovode i praksu, i tu praksu danas-sutra – u delo, istakla je članica Veća.

Direktorka Medicinske škole „Stevica Jovanović“ Svetlana Kalapiš zahvalila je Gradu u ime direktora, prosvetnih radnika i učenika:

Hvala Gradskoj upravi grada Pančeva, koja ima tradiciju da vodi računa o srednjim školama u Pančevu i da omogući deci da kvalitetnije primaju znanja, odnosno da budu osposobljena da posle srednje škole počnu da rade i steknu primenljivo znanje za dalji život.

Srednje škole koje su ove godine Konkursom ostvarile sredstva za projekte opremanja kabineta i radionica za praktičnu nastavu su:

1) Poljoprivredna škola “Josif Pančić” Pančevo, Opremanje plastenika kompletnim mehanizmom sa pumpom za navodnjavanje (Vetro Pumpa “Banat”), vetrenjačom i cisternom; kao i bušenje bunara za vodu – finansiranje u iznosu od 494.300 dinara;

2) ŠOSO “Mara Mandić” Pančevo, Opremanje kabineta za šivače tekstila: interaktivnom tablom (sa plafonskim nosačem), projektorom i lap top računarom – finansiranje u iznosu od 187.719,60 dinara;

3) Mašinska škola “Pančevo” Pančevo, Opremanje kabineta za računarsku grafiku i modeliranje sa 16 računara i grafičkim karticama – su/finansiranje u iznosu od 183.703 dinara;

4) Tehnička škola “23. maj” Pančevo, Preuređenje učionice u kabinet za nastavu arhitekture i geodezije (simulacija arhitektonsko-geodetskog biroa) sa nabavkom osam računara (sa monitorima, projektorom i štampačem sa skenerom (A3) – finansiranje u iznosu od 427.132,80 dinara;

5) Gimnazija “Uroš Predić” Pančevo, Nabavka dva uređaja Labdisk (fizika) i Labdisk (okolina), za merenje parametara u prirodnim naukama – finansiranje u iznosu od 207.144 dinara;

6) Medicinska škola “Stevica Jovanović” Pančevo, Opremanje kabineta za anatomiju, fiziologiju i patologiju: sa dva binokularna mikroskopa, modelima organa, mikropreparatima, anatomskim kartama, kao i nabavka školskog nameštaja i adaptacija prostora – su/finansiranje u iznosu od 500.000 dinara.