У понедељак, 27. јуна 2016. године, у Малој сали Градске управе уручени су уговори послодавцима и лицима са којима је Град закључио уговоре о спровођењу јавног рада и уговоре о стручној пракси.

Уговоре је уручио члан Градског већа задужен за подручје рада, запошљавања и социјалне политике Миленко Чучковић.

Он је рекао да је Град Панчево 2016. године за меру Стручна пракса издвојио 5 милиона динара за стручно оспособљавање особа млађих од 30 година у трајању од 6 или од 12 месеци, уколико је неопходно полагање стручног испита. Како је изјавио члан Градског већа, ова лица на месечном нивоу добијају средства у износу од 20.000 динара уколико имају високу стручну спрему, 18.000 динара ако поседују трогодишње високо образовање и 16.000 динра уколико имају средњу стручну спрему.

Према речима Миленка Чучковића, укупно 14 особа обављаће јавне радове код 8 послодаваца у трајању од 4 месеца, за шта ће, на основу привремених и повремених послова, добијати новчану накнаду у износу од 18.000 динара.

Ово данас су две мере које Град Панчево спроводи. Град издваја велика средства што се тиче запошљавања. Укупно је планирано 8 мера, везано за самозапошљавање, као и за помоћ инвеститорима који се појаве на подручју града Панчева за обављање неких делатности, а конкурс очекујемо почетком септембра, поручио је Чучковић.

Поводом активне мере запошљавања Јавни радови за категорију теже запошљивих лица, закључени су уговори о спровођењу јавног рада између Града Панчева, Националне службе за запошљавање и 8 послодаваца, док су поводом активне мере запошљавања Стручна пракса, закључени уговори о спровођењу стручне праксе између Града Панчева, Националне службe за запошљавање и укупно 12 послодавца, као и уговори о реализацији стручне праксе, између Града Панчева, НСЗ-а и 15 незапослених лица.