U petak, 9. septembra 2016. godine, član Gradskog veća zadužen za kulturu i omladinu Nemanja Rotar i direktorka Narodnog muzeja Pančevo Svetlana Mesicki posetili su arheološko nalazište „Ciglana“ u Dolovu.

Arheološka ekipa Narodnog muzeja Pančevo od 26. jula 2016. godine sprovodi arheološka istraživanja na arheološkom nalazištu “Ciglana” u Dolovu, u okviru Projekta “Sistematska arheološka iskopavanja lokaliteta Ciglana u Dolovu u 2016. godine”. Projekat, kao i prethodne dve istraživačke kampanje, i ove godine finansijski podržava Ministarstvo kulture i informisanja Republike Srbije u okviru Konkursa za zaštitu i očuvanje arheološkog nasleđa.

Arheološki radovi na ovom nalazištu započeti su 2013. godine, da bi od 2014. godine lokalitet počeo deo po deo, sistematski da se istražuje. Do sada je otkriveno i istraženo više od 90 arheoloških objekata.

Član Gradskog veća Nemanja Rotar istakao je značaj arheologije i ovog lokaliteta kao turističkog potencijala Dolova, s obzirom na to da su danas u svetu arheološka nalazišta i iskopine najznačajnije turističke destinacije.

Stručna ekipa iz Narodnog muzeja je već ovde, iskopava, pronalazi ove značajne stvari koje se tiču istorije naroda na ovom podneblju i to je nešto što je dragoceno. Svako arheološko nalazište jeste jedno bogatstvo za grad i mi to moramo čuvati, negovati i pokazati generacijama koje dolaze da ovde ima značajnog potencijala i da su neke kulture mnogo ranije u istoriji živele ovde, poručio je Rotar i podsetio da se u muzejske aktivnosti ubrajaju i aktivnosti na terenu, odnosno arheološko iskopavanje na lokalitetu.

Rukovodilac istraživanja, viši kustos arheolog mr Vojislav Đorđević, koji je sa koleginicom, takođe višim kustosom arheologom Jelenom Đorđević, zadužen za arheološko iskopavanje, rekao je da je do sada otkriveno i istraženo mnoštvo objekata:

Samo ove sezone smo na ovom prostoru istražili i dokumentovali oko 50 objekata iz perioda antike i srednjeg veka. To su zemljani ukopi, staništa ukopana u les i u zemlju. To su stambeni objekti, a ima i ekonomskih objekata – trapova i zemljanih peći. U okviru antičkog naselja možemo izdvojiti tri horizonta naseljavanja: jedan je iz 2/3. veka n.e, drugi iz 4. veka, a život u antici prekida se u prvoj polovini 5. veka. U okviru srednjovekovnog horizonta imamo naselje iz 9. i 10. veka i tragove i ostatke naselja od 11. do 13. veka.

Nakon iskopavanja, predmeti se obrađuju u muzeju, a potom, ukoliko je to moguće, sledi postupak konzervacije i restauracije, kako bi bili spremni za izlaganje. Broj otkrivenih predmeta meri se hiljadama, a uglavnom je reč o delovima grnčarije – posuđe, proizvodi kućne radinosti i zanatske delatnosti, ali i o drugim pokretnim arheološkim nalazima, koji pružaju velike mogućnosti za konzervaciju, restauraciju i rekonstrukciju, a potom i za publikovanje i njihovo izlaganje.

Najveći deo nalazišta uništen je višedecenijskim radom poljske ciglane i ono je izuzetno izloženo negativnim atmosferskim prilikama, a stanovništvo profile ciglane koristi kao pozajmište za glinu i pesak, čime se uništavaju arheološki slojevi i objekti. Lokalitet je ugrožen i zbog rada arheologa-amatera, čije je delovanje uočeno još tokom arheoloških iskopavanja 2014. godine.

Cilj ovog projekta, stoga, jeste višegodišnje istraživanje i zaštita preostalog dela lokaliteta u što većoj meri.

Prvi deo iskopavanja ovogodišnje kampanje trajaće još nekoliko dana, da bi se u oktobru nastavila istraživanja, koja će trajati otprilike tri nedelje.