Komisija za izbor pedagoških asistenata, formirana dana 01.08.2017. godine, za potrebe realizacije projekta „Uz malu pomoć prijatelja – prevencija ranog napuštanja škole u Pančevu“ nakon prijema i otvaranja dokumentacije, individualnih razgovora sa kandidatima i potrebama dece mapirane u 10 (deset) Osnovnih škola na teritoriji grada Pančeva i naseljenih mesta, utvrdila je da se na listi primljenih kandidata nađu sledeći izabrani kandidati (pogledati priložene slike).

Kandidati koji nisu izabrani stavljaju se na rezervnu listu. U slučaju da izabrani kandidati odustanu od učešća u projektu, ugovor o delu sklopiće se sa licima sa rezervne liste.

Komisija nije uzela u obzir nepotpune, neblagovremene i prijave kandidata koji ne ispunjavaju uslove iz javnog poziva.