Studentska praksa

//Studentska praksa
Studentska praksa2018-07-13T11:26:04+02:00
306, 2019

Rezultati Javnog poziva studentima za učešće u meri “Studentska letnja praksa” u 2019. godini

Gradonačelnik grada Pančeva, je dana 30.05.2019. godine, razmatrao Predlog zaključka o prihvatanju Zaključka III Saveta za zapošljavanje grada Pančeva broj II-06-06-19/2019-3 od 29.05.2019. godine, pa je n [...]

207, 2018

Rezultati Javnog poziva studentima za učešće u meri “Studentska letnja praksa” u 2018. godini

Gradonačelnik grada Pančeva, je dana 27.06.2018. godine, razmatrao Predlog zaključka o prihvatanju Zaključka I  Saveta za zapošljavanje grada Pančeva broj II-06-06-19/2018-5 od 22.06.2018. godine, pa je na [...]

Veličina slova
Kontrast