Za iznalaženje optimalnih planskih rešenja korišćena je relevantna informaciona, studijska i tehnička dokumentacija, aktuelna planska, urbanistička i druga dokumentacija koja se odnosi na područje obuhvata Plana. Ovaj Plan je strateški planski dokumenat, osnov za prostorno uređenje teritorije grada Pančevo, iz kog će proisteći konkretni razvojni projekti usaglašeni sa evropskim normativima i standardima, kojim će se konkurisati na pokrajinskom, republičkom, državnom i evropskom nivou radi obezbeđenja finansijske podrške.
U skladu sa Odlukom o izradi Plana i Zakonom o planiranju i izgradnji izrađena je i Strateška procena uticaja Prostornog plana grada Pančeva na životnu sredinu.

Dokumentacija:
Službeni list grada Pančeva br. 22/2012
– Službeni list grada Pančeva br. 25/2012 – Ispravka
– Tekst plana

Grafički prilozi:
01. Plan namene
02. Plan saobraćaja
03. Plan infrastrukture
04. Plan sprovođenja