Град Панчево|grad@pancevo.rs

ПГР комплекса Петрохемија Азотара Рафинерија

/ПГР комплекса Петрохемија Азотара Рафинерија

Увод
Бруто површина целе радне зоне хемијске и петрохемијске индустрије, у границама између обала дунава, азотариног канала отпадних вода, постојеће границе ХИП -а према Тополи и Војловици, постојеће северозападне и севроисточне границе РНП, главне полукружне саобраћајнице око Старчева иза које се простире заштитни зелени појас Старчева, локалног прикључка пруге на јужној граници комплекса и износи 1680 ха.

Документација:
– Службени лист града Панчева бр. 12/2008
– Текст плана

Графички прилози
01. План намене
02. План регулације
03. План инфраструктуре
04. Профили

2017-09-22T11:54:16+00:00 24/11/2008|
Величина слова
Контраст