Увод
Повод приступању изради Плана генералне регулације насељеног места Качарево (у даљем тексту План), је потреба да се измене поједина планска решења дата у Генералном плану за ово насеље (ГП из 1972. год.), односно да се измене сва планска решења која су кроз протекли период демантована и усагласе са актуелним потребама и новим планским циљевима.

Документација:
– Службени лист града Панчева бр. 9/2011
– Текст плана

Графички прилози
01. План намене
02. План регулације
03. План инфраструктуре