Polazne osnove
Prostor obuhvaćen Planom definisan je sledećim ulicama: Lava Tolstoja, Sterijinom, Miloša Obrenovića (bivša Paje Marganovića) i Miloša Trebinjca, odnosno geodetskim tačkama od G1 do G19. Ukupna površina prostora obuhvaćenog Planom iznosi 29ha 17a 66m2. Prikaz granica prostora i obuhvat Plana dat je na svim grafičkim prilozima.

Dokumentacija:
– Službeni list grada Pančeva br. 31/2011
– Tekst plana

Grafički prilozi
01. Plan namene
02. Plan regulacije
03. Plan infrastrukture
04. Plan preparcelacije građevinskog zemljišta
05. Profili ulica