Планирани комплекс „Транснафта“ је лоциран на јужном ободу града непосредно уз НИС-Рафинерија нафте Панчево и непосредно уз постојећи комплекс ЈП Транснафта. Са источне стране комплекс се граничи са атаром у К.О. Војловица, а јужним делом приступна саобраћајница се граничи са атаром у К.О. Старчево

“Сл.лист“ града Панчева бр. 3/12
Доспели услови
Текст плана и одлука
Графички прилози