Градскa управa града Панчева огласила је Јавну расправу Нацрта одлуке о изменама и допунама одлуке о утврђивању доприноса за уређивање грађевинског земљишта. Јавна расправа спроводи се у периоду у периоду од 03. до 10. јуна 2016. године.

Документација:
Јавни позив
Одлука о изменама и допунама одлуке о утврђивању доприноса за уређивање грађевинског земљишта