Текуће одржавање опреме – уградна опрема – лифтови

18/02/2016|

Набавка на коју се Закон не примењује (члан 39. став 2. Закона о јавним набавкама) Poziv za podnosenje ponuda 34-2016 [...]