Набавка на коју се Закон не примењује (члан 39. став 2. Закона о јавним набавкама)

Poziv za podnosenje ponuda 34-2016