Набавка услуге одржавања возног парка градске управе

23/03/2016|

Поступак јавне набавке мале вредности Позив за подношење понуда - Набавка услуге одржавања возног парка градске управе Конкурсна докуменатција - Позив [...]