Поступак јавне набавке мале вредности

Позив за подношење понуда – Набавка услуге одржавања возног парка градске управе

Конкурсна докуменатција – Позив за подношење понуда – Набавка услуге одржавања возног парка градске управе
Додатно појашњење – Набавка услуге одржавања возног парка градске управе
Измена конкурсне документације – Набавка услуге одржавања возног парка градске управе
Обавештење о продужењу рока – Набавка услуге одржавања возног парка градске управе
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору – Набавка услуге одржавања возног парка градске управе