Na osnovu člana 41. Statuta grada Pančeva (“Službeni list grada Pančeva” br. 25/15-prečišćen tekst, 12/16 , 8/19 i 16/19) i člana 62. Poslovnika Skupštine grada Pančeva (“Službeni list grada Pančeva” br. 1/15-prečišćen tekst), Predsednik Skupštine grada Pančeva saziva 35. sednicu Skupštine grada Pančeva.

Sednica će se održati 06. novembra 2019. godine, sa početkom u 10 časova u Velikoj sali zgrade grada Pančeva.