Град Панчево|grad@pancevo.rs

Пројекат „Одскочна даска“

Пројекат „Одскочна даска“2023-04-06T09:08:42+02:00

ИНФОРМАЦИЈА О ПРОЈЕКТУ

Пројекат „Одскочна даска“ спроводи Град Панчево у партнерству са Центром за социјални рад Панчево и Друштвом за унапређење положаја вулнерабилних друштвених група такође из Панчева.

Панчево је једна од 18 општина подржана у оквиру првог позива програма „Подршка Европске уније социјалном становању и активној инклузији“ или EUSHAI.

Укупна вредност пројекта је 545.693 ЕУР. Средства донације износе 421.420 EUR, а суфинансирање Града Панчева износи 124.273 EUR. Суфинансирање Града Панчева делом је подржано и из буџета АПВ – по основу конкурса Покрајинског секретаријата за финансије у 2021. години, са око 8.000.000 РСД, што такође представља значајну помоћ у реализацији пројекта. Пројекат ће трајати до 31. јула 2023. године.

У оквиру пројекта, 13 домицилних корисничких породица (52 лица, од чега 37 деце) стекло је свој кров над главом и подржано је сетом мера активне социјалне инклузије. Породице су из 3 циљне групе, од чега је 10 породица жена жртава породичног насиља, 2 породице лица са тежим инвалидитетом и 1 изузетно угрожена вишечлана породица из опште популације.
Спроведена су 4 јавна позива (за избор корисника, откуп кућа, избор породичних сарадника и избор послодаваца) према унапред утврђеним правилима и критеријумима.Мере подршке односе се како на стамбено збрињавање тако и на мере активне социјалне инклузије.

Стамбени објекти откупљени за потребе корисника, правно-имовински су регулисани и прегледани од стране независног лиценцираног инжењера и независног проценитеља вредности имовине. Корисницима је покривен трошак нотаризације купопродајних уговора, уписа нових власника у Катастар, трошак пореза на пренос апсолутних права и трошак селидбе. У првим откупљеним кућама обављени су мањи радови и поправке, а у наредном периоду такође ће се извести мањи радови и најнеопходније поправке на преосталим кућама. Додељени стамбени објекти не могу се отуђити у наредних десет година.

Мере активне социјалне инклузије које се спроводе на пројекту обухватају и иновативну услугу породичног сарадника. Једанаест стручњака из области социјалне заштите обучено је за пружање ове услуге, а два ангажована породична сарадника израдили су и реализовали планове породичне подршке током 14 месеци, пружајући психо-социјалну помоћ корисницима у контактима са институцијама, организацијама и заједницом.

У циљу активне социјалне инклузије, свака породица која је подржана стамбеним решењем, подржана је и обезбеђивањем основног намештаја и беле технике. Све породице проћи ће и основне ИТ обуке на додељеним лаптоповима. Неки корисници проћи ће и преквалификационе обуке по свом избору (масер, кувар, маникир, шминкер, дигитални маркетинг) или пољопривредне обуке за додатно привређивање у сеоском домаћинству. Они корисници који су исказали потребу за пољопривредним односно професионалним обукама – добиће и адекватну опрему и алате за обављање тих делатности како би могли додатно да привређују и лакше дођу до посла. Једна корисница користи услуге правног заступања пред судовима, а један корисник моћи ће лакше да се креће уз моторизована инвалидска колица. Такође, три кориснице су ангажоване на пет месеци код три послодавца, такође одабрана по јавном позиву за подстицаје.

Доносиоци одлука града Панчева исказали су својим видео порукама подршку жртвама породичног насиља и истакли значај подршке заједнице у процесу њиховог опоравка.

Новости

 

 

 

 

Go to Top