Овим Програмом отуђења грађевинског  земљишта у јавној својини града Панчева обухваћене су парцеле  које су предвиђене за отуђење у току 2016.године, утврђује се рок за покретање и спровођење поступка отуђења, као и начин отуђења и давање у закуп грађевинског земљишта.

Више  можете погледати  овде: Програм отуђења грађевинског земљишта