Закључак број 16 Привредног савета града Панчева за 2017. 

Закључак број 16 Привредног савета града Панчева за 2017.