Привредни савет је стално стручно и саветодавно тело, чији су основни задаци да:

Дана 27.04.2017. године одржан је 13. састанак Привредног савета града Панчева. Седницом је председавао председник Привредног савета, г-дин Мирољуб Кршанин.

Закључак број 13 Привредног савета града Панчева за 2017.

Дана 17.05.2017. године одржан је 14. састанак Привредног савета града Панчева. Седницом је председавао председник Привредног савета, г-дин Мирољуб Кршанин.

Закључак број 14 Привредног савета града Панчева за 2017.

Закључак број 15 Привредног савета града Панчева за 2017. 

Закључак број 16 Привредног савета града Панчева за 2017.