Министарства привреде у сарадњи са Развојном агенцијом Србије расписало је   Јавни позиви за доделу бесповратних средстава у оквиру Програма подршке малим предузећима за набавку опреме,
Циљ Програма јесте јачање конкурентности привредних субјеката,
као и креирање нових радних места кроз инвестиције у набавку производне опреме и опреме директно укључене у процес производње размењивих добара и то:
1) нове производне опреме и/или машина;
2) транспортно-манипулативних средстава укључених у процес производње и унутрашњег транспорта
3) нових делова, специјализованих алата за машине или других капиталних добара .
Право да се пријаве на конкурс за доделу бесповратних средстава имају:
1. правна лица, регистрована у АПР као привредна друштва или задруге, која су разврстана на микро или мала правна лица у складу са Законом о рачуноводству („Службени гласник РС”, број 62/13) према финансијским извештајима за 2015. годину, као и
2) предузетници регистровани у АПР.
Јавни позив је отворен док се расположива средства не утроше.