Министарство привреде расписује Јавни позив за подношење захтева за кредите обезбеђене гаранцијом фонда за развој и учествовање у бесплатној обуци у складу са програмом промоције предузетништва и самозапошљавања.

Укупно расположива средства за реализацију овог програма су 300.000.000,00 динара. Од наведених средстава, 250.000.000,00 динара намењено је за спровођење Програма, док је износ од 50.000.000,00 динара намењен за трошкове ангажовања Имплементационог партнера и спровођење програма обуке и менторинга.

Овим путем Министарство привреде позива сва заинтересована микро, мала и средња предузећа (у даљем тексту: ММСП) и предузетнике да се пријаве за учешће у Програму.

Општи циљ Програма јесте подстицај развоја предузетништва кроз обједињену подршку за оснивање нових привредних субјеката. На тај начин би се створили услови за креирање одрживог раста и запошљавања.

Кандидати који желе да се пријаве за учешће у Програму могу да се информишу о Програму и његовим условима на интернет презентацији Министарства привреде, Фонда за развој, Привредне коморе Србије и Канцеларије за управљање јавним улагањима. На назначеним интернет презентацијама налази се и списак потребне документације и образац за пријаву за учествовање на петодневној обуци, који је потребно у потпуности попунити и електронском поштом доставити на startup@pks.rs.

Позив за учествовање у Програму је отворен док се средства из Програма не утроше, а најкасније до 31. децембра 2019. године.

Текст Јавног позива

Образац пријаве за учествовање на петодневној обуци – физичка лица;

Образац пријаве за учествовање на петодневној обуци – правна лица

Изјава за корисника кредита

Нацрт Уговора о додели бесповратних средстава у оквиру Програма

Нацрт Уговора о издавању гаранције

Закључaк Владе 05 Број: 401-7329/2019 од 18.07.2019. године којим се усваја Програм промоције предузетништва и самозапошљавања