Pokraijinski sekretarijat za privredu i turizam 21.03.2019. godine raspisao je sledeće javne konkurse:

Javni konkurs o dodeli bespovratnih sredstava ženskom preduzetništvu za subvencionisanje troškova nabavke mašina, opreme, softvera ili usluge u 2019. godini
više informacija na link-u: http://www.spriv.vojvodina.gov.rs/index.php/lat/konkursi1/javni-pozivi1/88-javni-pozivi-latinica/1236-konkurs-zensko-preduzetnitsvo-2019-lat

Javni konkurs za dodelu bespovratnih sredstava mikro i malim privrednim društvima i preduzetnicima za subvencionisanje izdataka za nabavku repromaterijala u 2019. godini
više informacija na link-u :http://www.spriv.vojvodina.gov.rs/index.php/lat/konkursi1/javni-pozivi1/88-javni-pozivi-latinica/1230-konkurs-repromaterijal-2019-lat

Javni konkurs za dodelu bespovratnih sredstava mikro i malim privrednim društvima i preduzetnicima za subvencionisanje izdataka za nabavku mašina ili opreme ili softvera ili za sticanje nematerijalne imovine u 2019. godini
više informacija na link-u: http://www.spriv.vojvodina.gov.rs/index.php/lat/konkursi1/javni-pozivi1/88-javni-pozivi-latinica/1228-konkurs-masine-oprema-nematerijalna-imovina-2019-lat

Javni konkurs za dodelu bespovratnih sredstava mikro i malim privrednim društvima i preduzetnicima koji delatnost obavljaju u okviru kreativne ekonomije za subvencionisanje troškova nabavke repromaterijala i usluga u 2019. godini
više informacija na link-u: http://www.spriv.vojvodina.gov.rs/index.php/konkursi/javni-pozivi/87-javni-pozivi-cirilica/1225-konkurs-kreativna-repromaterijal-2019

Javni konkurs za dodelu bespovratnih sredstava privrednim subjektima za doprinos razvoju socijalne ekonomije AP Vojvodine u 2019. godini
više informacija na link-u: http://www.spriv.vojvodina.gov.rs/index.php/lat/konkursi1/javni-pozivi1/88-javni-pozivi-latinica/1232-konkurs-socijalna-ekonomija-2019-lat

Javni konkurs za dodelu bespovratnih sredstava mikro i malim privrednim društvima i preduzetnicima koji delatnost obavljaju u okviru kreativne ekonomije za subvencionisanje troškova nabavke mašina, opreme ili softvera u 2019. godini
više informacija na link-u: http://www.spriv.vojvodina.gov.rs/index.php/lat/konkursi1/javni-pozivi1/88-javni-pozivi-latinica/1224-konkurs-kreativna-kapitalne-2019-lat

Javni konkurs za dodelu bespovratnih sredstava za subvencionisanje troškova klaster organizacija za realizaciju projekata u 2019. godini
vise informacija na link-uviše informacija na link-u:http://www.spriv.vojvodina.gov.rs/index.php/lat/konkursi1/javni-pozivi1/88-javni-pozivi-latinica/1222-konkurs-klasteri-realizacija-projekata-2019-lat

Javni konkurs za dodelu bespovratnih sredstava za subvencionisanje troškova klaster organizacija za nabavku opreme u 2019. godini
više informacija na link-u: http://www.spriv.vojvodina.gov.rs/index.php/lat/konkursi1/javni-pozivi1/88-javni-pozivi-latinica/1220-konkurs-klasteri-nabavka-opreme-2019-lat

Javni konkurs za dodelu bespovratnih sredstava poslovnim inkubatorima na teritoriji AP Vojvodine u 2019. godini
više informacija na link-u: http://www.spriv.vojvodina.gov.rs/index.php/lat/konkursi1/javni-pozivi1/88-javni-pozivi-latinica/1218-konkurs-inkubatori-privreda-2019-lat