Конкурс за дугорочне кредите за развој туризма 

Конкурс за дугорочне кредите за инвестиције у пољопривреди у оквиру ИПАРД програма

Конкурс за дугорочне кредите за пољопривреду

Конкурс за дугорочне кредите за куповину пољопривредног земљишта

Конкурс за дугорочне кредите за обртна средства у пољопривреди

Конкурс за дугорочне кредите за набавку нове пољопривредне механизације