О  Г  Л  А  С

 

ОБАВЕШТЕЊЕ

Обавештење 2

Обавештење 3

Образложење уз Оглас 1.круг

Сагласност на Оглас I круг

Закључак о одређивању почетне цене закупа пољопривредног земљишта у државној својини

Упутство за уплату депозита

Уплатница пример физичка лица

Уплатница пример правна лица

Формулар за пријаву 1 круг физичка лица

Формулар за пријаву 1 круг правна лица

Карте лицитације по катастарским општинама

КО Банатски Брестовац

КО Банатско Ново Село

КО Војловица

КО Глогоњ

КО Долово

КО Иваново

КО Јабука

КО Качарево

КО Омољица

КО Панчево

КО Старчево

Преглед груписаних надметања по катастарским општинама

Табела груписаних надметања Банатски Брестовац

Табела груписаних надметања Банатско Ново Село

Табела груписаних надметања Војловица

Табела груписаних надметања Глогоњ

Табела груписаних надметања Долово

Табела груписаних надметања Иваново

Табела груписаних надметања Јабука

Табела груписаних надметања Качарево

Табела груписаних надметања Омољица

Табела груписаних надметања Панчево

Табела груписаних надметања Старчево