ОБАВЕШТЕЊЕ: У Огласу је грешком пермутован број текућег рачуна за уплату депозита.

Исправан број рачуна је          840-1580741-41

Оглас лицитација II круг

Уплатница пример за физичка лица

Упутство за уплату депозита

Формулар за пријаву 2 круг правна лица

Формулар за пријаву 2 круг физичка лица

Преглед груписаних јавних надметања 2 круг