Javni poziv za dokazivanje prava prečeg zakupa poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini na teritoriji grada Pančeva za 2023. godinu

 

ZAHTEV ZA INFRASTRUKTURU

 

ZAHTEV ZA STOCARE