Јавни позив за су/финансирање пројеката/програма из области пољопривреде и руралног развоја за град Панчево за 2019. годину

Закључак Градског већа града Панчева број II-06-020-2/2019-624 од 13.06.2019. године

Образац за писање предлога/пројекта

Образац буџета пројекта/програма 2019

Образац Извештаја 2019