Градоначелник Града Панчева Решењима од 09.01.2023. године одобрио је исплату финансијских средстава из Табеле 1