U utorak, 25. jula 2023. godine, u Gradskoj upravi grada Pančeva, održana je završna konferencija projekta „ODSKOČNA DASKA – Podrška stanovanju i aktivnoj socijalnoj inkluziji osetljivih grupa“, koji je finansiran iz programa „Podrška Evropske unije socijalnom stanovanju i aktivnoj inkluziji“ (EU SHAI) i sufinansiran iz budžeta grada Pančeva. Prisutnima su se obratili član Gradskog veća grada Pančeva Milenko Čučković, glavna menadžerka projekta Tatjana Medić i predstavnici Partnera – Jasna Vujičić u ime Centra za socijalni rad „Solidarnost“ Pančevo i Milan Crnković iz Društva za unapređenje položaja vulnerabilnih društvenih grupa. Konferenciji je prisustvovala Mirjana Dimitijević iz Kancelarije za upravljanje projektima Ujedinjenih nacija (UNOPS), kao i predstavnici institucija i organizacija civilnog društva, korisnici i mediji.

U okviru projekta, obezbeđene su kuće sa okućnicom i paketi socijalne pomoći za 13 porodica – žene žrtve porodičnog nasilja, osobe sa invaliditetom i izuzetno siromašne porodice. Grad Pančevo projekat je sproveo u saradnji sa Centrom za socijalni rad „Solidarnost“ i Društvom za unapređenje položaja vulnerabilnih društvenih grupa iz Pančeva.

Tatjana Medić, grant menadžerka, detaljno je predstavila rezultate, ističući da su sve planirane aktivnosti uspešno završene.

– Najzadovoljniji smo hrabrošću naših korisnica, podrškom lokalne samouprave i donatora da obezbede neophodna sredstva, kao i promenom koju smo videli u korisničkim porodicama. Projekat se ne zove uzalud “Odskočna daska”. To je zaista jedna startna pozicija za naše porodice, mesto odakle oni sada, drugačiji, kreću da razvijaju svoju porodicu, da planiraju razvoj svoje dece, svojih profesionalnih karijera, svoj lični razvoj, objasnila je Medić.

Tokom 12 meseci porodice su imale i stručnu podršku dva porodična saradnika u prevazilaženju prepreka u socijalnoj inkluziji.

– Ono što je važno kada je ovaj projekat u pitanju, je da su određena lica izašla iz sistema socijalne zaštite. Pored toga što im je obezbeđena nekretnina omogućeno im je da steknu nova znanja, veštine, da prođu obuke. Osposobljeni su da budu samostalni. Značajna je bila, za naš grad, nova usluga porodičng saradnika.Tokom 12 meseci porodični saradnici su na dnevnom nivou bili sa porodicama, provodili vreme sa njima. Pravili su individualni plan za svakog člana,sagledavali stanje u kojem se u tom trenutku nalaze, prepoznavali njihove kapacitete jer na tome se gradi ono što je potrebno za dalje, istakla je Jasna Vujičić iz Centra za socijalni rad Pančevo i jedna od koordinatora projekta.

– Pančevo je jedna od 18 lokalnih samouprava podržana u okviru prvog poziva programa „Podrška Evropske unije socijalnom stanovanju i aktivnoj inkluziji“. Na taj način mi smo 13 porodica stambeno zbrinuli, a osim toga mi smo ih ekonomski osnažili. Sva procedura koja je vezana za stanovanje, kupovinu kuća i sve ostalo kao što je kupovina bele tehnike ili nameštaja, kao i obuke neophodne za njihovo ekonomsko osamostaljivanje, finansirano je iz tog projekta. Na taj način smo 10 žrtava porodičnog nasilja stambeno obezbedili, zatim dve porodice u kojima žive osobe sa invaliditetom, kao i jednu višečlanu porodicu. Praktično 13 porodica sa 52 člana i među njima čak 37 dece su stambeno zbrinuti i na određeni način ekonomski osamostaljeni, rekao je Milenko Čučković, član Gradskog veća za rad, zapošljavanje i socijalna pitanja.

U ime grada Pančeva, Milenko Čučković uručio je zahvalnice onima koji su iskazali plemenitost i nesebičnu pomoć našim sugrađanima u toku projekta: Nataši Bogojević, Dejanu Peštancu, Crvenom krstu Pančevo, i HU „Naš san njihov osmijeh“ iz Pule.
Projekat je finansiran iz programa „Podrška Evropske unije socijalnom stanovanju i aktivnoj inkluziji“ (EU SHAI), sufinansiran iz budžeta grada Pančeva i podršku AP Vojvodine.