ИмеВеличинаБр.Преузимања
VI 2017 Списак издатих решења о озакоњењу109.4 KB518
I 2018 Списак издатих решења о озакоњењу104.1 KB498
IX 2016 Списак издатих решења о озакоњењу101.6 KB469
X 2016 Списак издатих решења о озакоњењу60.2 KB497
XI 2016 Списак издатих решења о озакоњењу56.6 KB478
XII 2016 Списак издатих решења о озакоњењу51.3 KB491
I 2017 Списак издатих решења о озакоњењу82.6 KB796
II 2017 Списак издатих решења о озакоњењу63.4 KB405
III 2017 Списак издатих решења о озакоњењу108.4 KB574
IV 2017 Списак издатих решења о озакоњењу106.1 KB549
V 2017 Списак издатих решења о озакоњењу104.4 KB467
VII 2017 Списак издатих решења о озакоњењу120.0 KB407
VIII 2017 Списак издатих решења о озакоњењу107.6 KB468
IX 2017 Списак издатих решења о озакоњењу104.3 KB403
X 2017 Списак издатих решења о озакоњењу135.7 KB409
XII 2017 Списак издатих решења о озакоњењу158.7 KB449
II 2018 Списак издатих решења о озакоњењу128.1 KB418
III 2018 Списак издатих решења о озакоњењу154.4 KB457
IV 2018 Списак издатих решења о озакоњењу120.4 KB433
V 2018 Списак издатих решења о озакоњењу155.0 KB410
VI 2018 Списак издатих решења о озакоњењу114.6 KB315
VII 2018 Списак издатих решења о озакоњењу120.8 KB320
VIII 2018 Списак издатих решења о озакоњењу113.6 KB334
IX 2018 Списак издатих решења о озакоњењу96.9 KB282
X 2018 Списак издатих решења о озакоњењу127.8 KB339
XI 2018 Списак издатих решења о озакоњењу91.0 KB277
XII 2018 Списак издатих решења о озакоњењу115.7 KB245
I 2019 Списак издатих решења о озакоњењу85.1 KB322
II 2019 Списак издатих решења о озакоњењу97.7 KB247
III 2019 Списак издатих решења о озакоњењу95.9 KB248
IV 2019 Списак издатих решења о озакоњењу93.5 KB245
V 2019 Списак издатих решења о озакоњењу110.5 KB181
VI 2019 Списак издатих решења о озакоњењу82.3 KB185
VII 2019 Списак издатих решења о озакоњењу96.7 KB184
VIII 2019 Списак издатих решења о озакоњењу97.2 KB187
IX 2019 Списак издатих решења о озакоњењу96.2 KB216
X 2019 Списак издатих решења о озакоњењу88.9 KB186
XI 2019 Списак издатих решења о озакоњењу80.5 KB168
XII 2019 Списак издатих решења о озакоњењу82.7 KB207
I 2020 Списак издатих решења о озакоњењу79.7 KB253
II 2020 Списак издатих решења о озакоњењу81.1 KB208
III 2020 Списак издатих решења о озакоњењу229.2 KB179
VII 2020 Списак издатих решења о озакоњењу86.0 KB131