ИмеВеличинаБр.Преузимања
VI 2017 Списак издатих решења о озакоњењу109.4 KB430
I 2018 Списак издатих решења о озакоњењу104.1 KB428
IX 2016 Списак издатих решења о озакоњењу101.6 KB384
X 2016 Списак издатих решења о озакоњењу60.2 KB419
XI 2016 Списак издатих решења о озакоњењу56.6 KB412
XII 2016 Списак издатих решења о озакоњењу51.3 KB426
I 2017 Списак издатих решења о озакоњењу82.6 KB719
II 2017 Списак издатих решења о озакоњењу63.4 KB329
III 2017 Списак издатих решења о озакоњењу108.4 KB497
IV 2017 Списак издатих решења о озакоњењу106.1 KB473
V 2017 Списак издатих решења о озакоњењу104.4 KB375
VII 2017 Списак издатих решења о озакоњењу120.0 KB342
VIII 2017 Списак издатих решења о озакоњењу107.6 KB389
IX 2017 Списак издатих решења о озакоњењу104.3 KB333
X 2017 Списак издатих решења о озакоњењу135.7 KB342
XII 2017 Списак издатих решења о озакоњењу158.7 KB384
II 2018 Списак издатих решења о озакоњењу128.1 KB356
III 2018 Списак издатих решења о озакоњењу154.4 KB393
IV 2018 Списак издатих решења о озакоњењу120.4 KB375
V 2018 Списак издатих решења о озакоњењу155.0 KB327
VI 2018 Списак издатих решења о озакоњењу114.6 KB244
VII 2018 Списак издатих решења о озакоњењу120.8 KB259
VIII 2018 Списак издатих решења о озакоњењу113.6 KB267
IX 2018 Списак издатих решења о озакоњењу96.9 KB219
X 2018 Списак издатих решења о озакоњењу127.8 KB267
XI 2018 Списак издатих решења о озакоњењу91.0 KB211
XII 2018 Списак издатих решења о озакоњењу115.7 KB180
I 2019 Списак издатих решења о озакоњењу85.1 KB253
II 2019 Списак издатих решења о озакоњењу97.7 KB179
III 2019 Списак издатих решења о озакоњењу95.9 KB187
IV 2019 Списак издатих решења о озакоњењу93.5 KB184
V 2019 Списак издатих решења о озакоњењу110.5 KB112
VI 2019 Списак издатих решења о озакоњењу82.3 KB121
VII 2019 Списак издатих решења о озакоњењу96.7 KB121
VIII 2019 Списак издатих решења о озакоњењу97.2 KB127
IX 2019 Списак издатих решења о озакоњењу96.2 KB149
X 2019 Списак издатих решења о озакоњењу88.9 KB124
XI 2019 Списак издатих решења о озакоњењу80.5 KB104
XII 2019 Списак издатих решења о озакоњењу82.7 KB140
I 2020 Списак издатих решења о озакоњењу79.7 KB171
II 2020 Списак издатих решења о озакоњењу81.1 KB134
III 2020 Списак издатих решења о озакоњењу229.2 KB116
VII 2020 Списак издатих решења о озакоњењу86.0 KB55