Gradonačelnik grada Pančeva je Rešenjem broj II-06-020-2/2019-776 od 30.07.2019. godine odobro sredstva za sufinansiranje projekata u oblasti kulture na osnovu Zaključka Komisije za vrednovanje projekata u oblasti kulture, a na osnovu raspisanog Javnog konkursa za sufinansiranje projekata ui oblasti kulture za 2019. godinu.

Ovde možete preuzeti Rešenje sa Tabelom