Рани јавни увид Плана, одржаће се у трајању од 15 дана и то почев од 09.07.2021.године. Наведени плански документ, биће изложен на рани јавни увид, у згради Градске управе града Панчева, ул. Трг краља Петра I бр.2-4, у холу на шестом спрату, као и у канцеларији 609, сваког радног дана од 10 до 13 часова. Све информације у вези са огласом могу се добити путем телефона 013/353-304.

Оглас за рани јавни увид
Текст ПДР
Документација
Графички прилози PDF