Јавни оглас: Предмет отуђења су непокретности на кат.парцеле бр. 2 К.О. Панчево и 18260 К.О. Панчево

За подробније сазнање о огласу кликните на:

Oglas za otudjenje