Pokrajinski fond za razvoj poljoprivrede je raspisao konkurse namenjene poljoprivrednicima.

Konkursnu dokumentaciju možete preuzeti sa internet strane Pokrajinskog fonda za razvoj poljoprivrede.