U sredu, 2. novembra 2016. godine, u 12.00 časova u sali na IX spratu Gradske uprave grada Pančeva biće održana konferencija za novinare povodom stavljanja zdravstvenog profila grada Pančeva za 2015. godinu na javnu raspravu.

Na konferenciji će se obratiti dr Mirela Petrović, članica Gradskog veća Pančeva zadužena za zdravstvo i koordinatorka Tima za izradu zdravstvenog profila grada Pančeva, koja će ukratko predstaviti nacrt dokumenta i pozvati građane da daju svoje predloge, mišljenja i sugestije, koji se do 16. novembra 2016. godine mogu dostaviti poštom na adresu: Sekretarijat za javne službe i socijalna pitanja Gradske uprave grada Pančeva – za Zdravstveni profil Grada, Trg Kralja Petra I 2-4, 26 000 Pančevo, ili na mejl adresu: zdravstveniprofil@pancevo.rs .

Dokument će od 2. novembra biti dostupan na internet prezentaciji Grada Pančeva, kao i u štampanoj verziji u svim Domovima zdravlja na teritoriji Pančeva.

Zdravstveni profil grada Pančeva za 2015. godinu nastao je koordinacijom subjekata zdravstvene zaštite na nivou grada Pančeva, u komunikaciji sa korisnicima zdravstvenih usluga, građanima, zaposlenim u zdravstvu i ostalim akterima zdravstvene zaštite na teritoriji Pančeva, u cilju kontinuiranog praćenja i analize stanja zdravlja ljudi i okoline.

Zdravstveni profil grada pruža uvid u zdravstveno stanje građana i, sem stanja u oblasti zdravlja, prikazuje i stanje životne sredine u 2015. godini u Pančevu, sa ciljem da unapredi kvalitet izvršavanja zdravstvenih usluga u Pančevu i doprinese rešavanju zdravstvenih potreba i problema građana.