U četvrtak, 7. jula 2016. godine u 11.00 časova u sali na IX spratu u Gradskoj upravi grada Pančeva biće održana konferencija za novinare na kojoj će govoriti član Gradskog veća zadužen za područje rada, zapošljavanja i socijalne politike Milenko Čučković, direktor Centra za socijalni rad Zoran Albijanić i rukovodilac Sigurne kuće Jasna Vujičić, na temu licence za ispunjavanje uslova i standarda za pružanje usluge Prihvatilišta za žene i decu žrtve porodičnog nasilja, koju je dobio Centar za socijalni rad „Solidarnost“ Pančevo.

Naime, Centar za socijalni rad „Solidarnost“ Pančevo, 21.juna 2016. godine dobio je rešenje kojim se utvrđuje da su ispunjeni uslovi i standardi za pružanje usluge Prihvatilište za žene i decu žrtve porodičnog nasilja i dobijanje ograničene licence (na pet godina), propisane Pravilnikom o licenciranju organizacija socijalne zaštite, a u skladu sa Zakonom o socijalnoj zaštiti. Rešenje je izdalo Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja. Licenca je javna isprava kojom se potvrđuje da organizacija socijalne zaštite ispunjava utvrđene uslove za pružanje određene usluge.