Адресар установа образовања

Димитрије Парлић

Жарка Зрењанина 25 Панчево Војводина 26101 Србија Телефон: (013) 351-187 Телефон: (013) 351-649 Интернет презентација: Димитрије Парлић