Адресар установа образовања

Браће Јовановића 89 Панчево Војводина 26101 Србија Телефон: (013) 318-977 Телефон: (013) 333-456 Интернет презентација: 23 мај
Return to top.
Трг Маршала Тита 8 Глогоњ Војводина 26202 Србија Телефон: (013) 627-030
Return to top.
Лава Толстоја 30 Панчево Војводина 26101 Србија Телефон: (013) 344-998 Интернет презентација: ОШ \“Ђура Јакшић\“
Return to top.
Змај Јовина 3 Панчево Војводина 26101 Србија Телефон: (013) 346-023 Интернет презентација: ОШ \“Јован Јовановћ Змај\“
Return to top.
Војводе Живојина Мишића 2 Панчево Војводина 26101 Србија Телефон: (013) 345-976 Телефон: (013) 347-328 Интернет презентација: Јован Бандур
Return to top.
Новосељански пут 31 Панчево Војводина 26101 Србија Телефон: (013) 310-932 Телефон: (013) 219-0024 Интернет презентација: Јосиф Панчић
Return to top.
Жарка Зрењанина 179 Панчево Војводина 26101 Србија Телефон: (013) 2345 071
Return to top.
Владимира Жестића 21 Панчево Војводина 26101 Србија Телефон: (013) 352-663 Интернет презентација: ОШ \“Бранко Радичевић\“
Return to top.
Петефи Шандора 33-35 Панчево Војводина 26101 Србија Телефон: (013) 348-080 Интернет презентација: ОШ „Братство Јединство“
Return to top.
Карађорђева 87 Панчево Војводина 26101 Србија Телефон: 013 353313 Интернет презентација: Основна школа „Васа Живковић“
Return to top.
Иве Лоле Рибара 2 Старчево Војводина 26232 Србија Телефон: 013 631955 Телефон: 013 631-007 Интернет презентација: ОШ „Вук Стефановић Караџић“
Return to top.
Трг Бориса Кидрича 10 Јабука Војводина 26201 Србија Телефон: (013) 2624-059 Телефон: (013) 2358-005 Интернет презентација: ОШ \“Гоце Делчев\“
Return to top.
Жарка Зрењанина 25 Панчево Војводина 26101 Србија Телефон: (013) 351-187 Телефон: (013) 351-649 Интернет презентација: Димитрије Парлић
Return to top.
Трг Светог Саве 3 Омољица Војводина 26230 Србија Телефон: (013) 617-014 Интернет презентација: ОШ „Доситеј Обрадовић“
Return to top.
Херцеговачка 12 Качарево Војводина 26212 Србија Телефон: (013) 601-510 Телефон: (013) 602-938 Интернет презентација: ОШ \“Жарко Зрењанин\“
Return to top.
Сердара Јанка Вукотића 7 Панчево Војводина 26101 Србија Телефон: (013) 2315-965 Телефон: (013) 2334-061 Интернет презентација: ОШ \“Исидора Секулић\“
Return to top.
Цара Душана 34 Панчево Војводина 26101 Србија Home Phone: (013) 353-284 Интернет презентација: Мара Мандић
Return to top.
Браће Јовановића 103 Панчево Војводина 26101 Србија Телефон: (013) 314-024 Телефон: (013) 316-396
Return to top.
Пастерова 2 Панчево Војводина 26101 Србија Телефон: (013) 2511-772 Интернет презентација: Стевица Јовановић
Return to top.
Душана Петровића Шанета 11 Панчево Војводина 26101 Србија Телефон: (013) 362-111 Телефон: (013) 316-449 Интернет презентација: ОШ \“Мирослав Антић Мика\“
Return to top.
29. новембра 56 Иваново Србија 26233 Србија Телефон: (013) 629-106 Интернет презентација: ОШ \“Моше Пијаде\“
Return to top.
Максима Горког 7 Панчево Војводина 26101 Србија Телефон: (013) 2352-615 Телефон: (013) 316-806 Интернет презентација: Никола Тесла
Return to top.
Олге Петров 1 Банатски Брестовац Војводина 26234 Србија Телефон: (013) 626-121 Интернет презентација: ОШ \“Олга Петров\“
Return to top.
Ослобођења 25 Pančevo Vojvodina 26101 Srbija Телефон: (013) 314-349 Интернет презентација: Паја Маргановић
Return to top.
Жарка Зрењанина 25 Панчево Војводина 26101 Србија Телефон: (013) 345-955 Телефон: (013) 345-332 Интернет презентација: Дечија Радост
Return to top.
Савска 8 Панчево Војводина 26101 Србија Home Phone: (013) 334-867 Интернет презентација: Михајло Пупин
Return to top.
Војвођанска бб Панчево Војводина 26101 Србија Телефон: (013) 318-859 Интернет презентација: ОШ \“Свети Сава\“
Return to top.
Браће Јовановића 75 Панчево Војводина 26101 Србија Телефон: (013) 319-166 Интернет презентација: ОШ \“Стевица Јовановић\“
Return to top.
Игњата Барајевца 5 Панчево Војводина 26101 Србија Телефон: (013) 301-120 Телефон: (013) 344-483 Интернет презентација: Урош Предић
Return to top.