OBAVEŠTENJE

Informacije o porezu na imovinu i drugim izvornim javnim prihodima su dostupne „na klik“ građanima, privredi i državi preko Jedinstvenog informacionog sistem lokalne poreske administracije ( https://lpa.gov.rs ).

Centralizacijom podataka 145 lokalnih poreskih administracija, građanima i privredi omogućava da na portalu Jedinstvenog informacionog sistema LPA vide sve svoje poreske obaveze na teritoriji Republike Srbije, kao i da elektronskim putem podnesu prijavu za utvrđivanje poreza na imovinu i prijavu za utvrđivanje lokalne komunalne takse za isticanje firme na poslovnom prostoru. Pogodnost elektronskog podnošenja prijave za utvrđivanje poreza na imovinu će naročito značiti pravnim licima koji moraju svake godine da ponavljaju ovaj postupak.

Na sajtu Jedinstvenog informacionog sistema lokalne poreske administracije LPA https://lpa.gov.rs dostupna je kontakt forma, gde svi građani, preduzetnici, pravna lica mogu da se obrate sa pitanjima.

Obveznici koji su počev od novembra 2011.godine dobili podatke za identifikaciju (korisničko ime i lozinku), mogu iste koristiti kako bi proverili stanje preko jedinstvenog registra. Svi ostali mogu doći u kancelariju 813, gde će dobiti podatke o identifikaciji. Obveznik je dužan da se obrati lično. Obveznik otvara svoj nalog samo u jednoj LPA za čitavu teritoriju Srbije. Nalog se odnosi na poreski identifikacioni broj obveznika bez obzira da li se radi o JMBG-u ili PIB-u

Za sve eventualne nedoumice i pitanja možete se obratiti na telefone Sekretarijata:  013/351-023,  013/308-853,  013/308-732,  013/308-735  i  013/308-758.