OBAVEŠTENJE

Informacije o porezu na imovinu i drugim izvornim javnim prihodima su dostupne „na klik“ građanima, privredi i državi preko Jedinstvenog informacionog sistem lokalne poreske administracije ( https://lpa.gov.rs ).

Centralizacijom podataka 145 lokalnih poreskih administracija, građanima i privredi omogućava da na portalu Jedinstvenog informacionog sistema LPA vide sve svoje poreske obaveze na teritoriji Republike Srbije, kao i da elektronskim putem podnesu prijavu za utvrđivanje poreza na imovinu i prijavu za utvrđivanje lokalne komunalne takse za isticanje firme na poslovnom prostoru. Pogodnost elektronskog podnošenja prijave za utvrđivanje poreza na imovinu će naročito značiti pravnim licima koji moraju svake godine da ponavljaju ovaj postupak.

Na sajtu Jedinstvenog informacionog sistema lokalne poreske administracije LPA https://lpa.gov.rs dostupno je uputstvo za prijavu na portal dvofaktorskom autentikacijom, kvalifikovanim elektronskim sertifikatom kao i kontakt forma, gde svi građani, preduzetnici, pravna lica mogu da se obrate sa pitanjima.

Za sve eventualne nedoumice i pitanja možete se obratiti na telefone Sekretarijata:  013/351-023,  013/308-853,  013/308-732,  013/308-735  i  013/308-758.