Jabuka (mađ. Torontálalmás, nem. Apfeldorf) je seosko naselje koje se nalazi na teritoriji grada Pančeva, u Južnobanatskom okrugu Autonomne Pokrajine Vojvodine, u Republici Srbiji. Prema konačnim rezultatima popisa stanovništva iz 2011. godine, u Jabuci živi 6181 stanovnika. Jabuka je danas nezvanično poznata kao naselje u Srbiji sa najvišim postotkom etničkih Makedonaca i kao njihovo važno kulturno središte u Vojvodini.
Jabuka se nalazi na levoj obali Tamiša na oko 44,9 stepeni severne geografske širine i 20,6 stepeni istočne geografske dužine, na nadmorskoj visini od 69 do 72 metara.

Prvi pisani podaci datiraju iz 1385. godine. Jabuku su osnovali srpski ribari koji su na levoj obali Tamiša pronašli jabukovo drvo i pod njim sagradili prve kuće. Prema podacima iz daleke 1928. godine još u praistoriji na ovom prostoru postojalo je naselje sa dva razvojna perioda (Vinčanska i Starčevačka kultura). Sa sigurnošću se može reći, da između 1660—1666. godine Jabuka nije postojala kao naseljeno mesto. Posle velike seobe Srba na ovim prostorima ponovo se naseljava srpsko stanovništvo zajedno sa delom makedonskih naseljenika.

Po poslednjem popisu iz 2002. godine Jabuka broji 6315 stanovnika, od toga najviše Srba 3224 i Makedonaca 2054. U Jabuci žive pripadnici 16 nacionalnosti.

Osnovnu školu „Goce Delčev“ danas pohađa 498 učenika a odmah uz školsku je i zgrada sportske hale izgrađena tokom devedesetih .

Svesni svojih prirodnih potencijala Jabučani ubrzano rade i na uređenju buduće privredne zone Jabuka, koja bi uposlila sve kapacitete kako poljoprivredne tako i sektor usluga. Poslednjih godina budi se i ekološka svest Jabučana pa je u pripremi i projekat uređenja priobalja Tamiša na kome će najverovatnije biti izgrađen sportski centar koji bi koristili ne samo Jabučani već i njihovi gosti.
Jabuka krupnim koracima grabi ka razvijenim urbanim sredinama i svi u mestu se nadaju da će projekat privredne zone omogućiti još brži razvoj privrede u Jabuci.

Podelite ovo:Kontaktirajte nas:
 
  • Škola Jabuka slika 2
  • Škola Jabuka slika 1
  • Crkva u izgradnji Jabuka
  • Hala Jabuka
  • Park Jabuka
  • Rumunska crkva u Jabuci
  • Reka tamiš u Jabuci slika 2
  • Reka tamiš u Jjabuci slika 1
  • Tabla na ulazu u Jabuku