Cene komunalnih usluga JKP Vodovod i kanalizacija

Vodovodni sistem Pančeva počeo je da se gradi 1961. godine a dve godine kasnije, 16. maja 1963. godine, formirano je preduzeće “Vodovod i kanalizacija”. Dotadašnje javne i privatne bunare zamenio je savremen sistem vodosnabdevanja na koji je priključeno preko 19.000 objekata sa ukupnom dužinom vodovodne mreže od 200 km. Prema poslednjim podacima, više od 31.000 domaćinstava, odnosno oko 100 hiljada stanovnika Pančeva, Starčeva, Omoljice, Banatskog Brestovca i Ivanova koristi vodu iz gradskog vodovodnog sistema koji čine:

  • izvorišta (Sibnica, Filter i Gradska šuma, ukupnog kapaciteta oko 700 l/s),
  • postrojenja za prečišćavanje (ukupno projektovanog kapaciteta od 740 l/s ),
  • rezervoari (zapremine 12 000 m3),
  • magistralni cevovodi (za naselja Starčevo, Omoljica, B.Brestovac i Ivanovo ) i
  • razvodna mreža i priključci ( u gradu i naseljenim mestima ).

Proces vodosnabdevanja započinje zahvatanjem vode u bunarima-izvorištima iz kojih se bunarskim pumpama potiskuje u postrojenja za pročišćavanje vode. Na postrojenju se vrši aeracija, predozonacija, filtracija i dezinfekcija sa dvedesetčetveročasovnim praćenjem kvaliteta isporučene vode i zahvaćene vode. Iz rezervoara čiste vode, prethodno hlorom dezinfikovona voda se sa dve crpne stanice transportuje preko dva glavna dovoda do grada i potiskuje u vodovodnu mrežu do krajnjih potrošača.