Образовање

Назив установе образовања Место и поштански број Адреса Телефон Е-mail
Основна школа „Васа Живковић“ 26101 Панчево Карађорђева 87 013/353-313 osvasaz@panet.rs
Основна школа „Јован Јовановић Змај“ 26101 Панчево Змај Јовина 3 013/346-023 osjjzmajpa@open.telekom.rs
Основна школа „Стевица Јовановић“ 26101 Панчево Браће Јовановића 75 013/319-166 osstevica@open.telekom.rs
Основна школа „Ђура Јакшић“ 26101 Панчево Лава Толстоја 30 013/344-998 osdjurajaksic@panet.rs
Основна школа „Исидора Секулић“ 26101 Панчево Сердара Јанка Вукотића 7 013/2315-965; 013/2334-061 isekulic@panet.rs
Основна школа „Бранко Радичевић“ 26101 Панчево Владимира Жестића 21 013/352-663 os.bradicevic@open.telekom.rs
Основна школа „Свети Сава“ 26101 Панчево Војвођанска бб 013/318-859 ossava@panet.rs
Основна школа „Мирослав Мика Антић“ 26101 Панчево Душана Петровића Шанета 11 013/362-111; 013/316-449 osantic@yahoo.com; osantic@panet.rs
Основна школа „Борисав Петров Браца“ 26101 Панчево Жарка Зрењанина 179 013/2345-071 osbraca@open.telekom.rs
Основна школа „Братство Јединство“ 26101 Панчево Петефи Шандора 33-35 013/348-080 osbratstvo1@open.telekom.rs
Основна школа „Вук Стефановић Караџић“ 26232 Старчево Иве Лоле Рибара 2 013/631-007; 013/631-955 osvskaradzic@madnet.rs
Основна школа „Доситеј Обрадовић“ 26230 Омољица Трг Светог Саве 3 013/617-014 osdo.sekretar@gmail.com; osdo.racunovodstvo@gmail.com
Основна школа „Моше Пијаде“ 26233 Иваново 29. новембра 56 013/629-106 osivanovo@open.telekom.rs
Основна школа „Олга Петров“ 26234 Банатски Брестовац Олге Петров 1 013/626-121 osopetrovbb@gmail.com
Основна школа „Гоце Делчев“ 26201 Јабука Трг Бориса Кидрича 10 013/2624-059; 013/2358-005 osjabuka@open.telekom.rs
Основна школа „4. октобар“ 26202 Глогоњ Трг Маршала Тита 8 013/627-030 info@4oktobar.edu.rs
Основна школа „Жарко Зрењанин“ 26212 Качарево Херцеговачка 12 013/601-510; 013/602-938 oskacarevo@madnet.rs
Основна школа „Аксентије Максимовић“ 26227 Долово Аксентија Максимовића 1 013/2634-207 osdolovo@madnet.rs
Основна школа „Жарко Зрењанин“ 26314 Банатско Ново Село Маршала Тита 75 013/615-003 zarkoz@panet.rs; zarkozbns@hotmail.com
Школа за основно и средње образовање „Мара Мандић“ 26101 Панчево Цара Душана 34 013/353-284 info@maramandic.edu.rs
Балетска школа „Димитрије Парлић“ 26101 Панчево Жарка Зрењанина 25 013/351-187; 013/351-649 dimitrijeparlic@open.telekom.rs
Музичка школа „Јован Бандур“ 26101 Панчево Војводе Живојина Мишића 2 013/345-976; 013/347-328 jbandur@panet.rs
Гимназија „Урош Предић“ 26101 Панчево Игњата Барајевца 5 013/301-120; 013/344-483 direktor@gimnazijaurospredic.edu.rs; sekretar@gimnazijaurospredic.edu.rs
Медицинска школа „Стевица Јовановић“ 26101 Панчево Пастерова 2 013/2511-772 medicinska@panet.rs; paster@panet.rs
Економско-трговинска школа „Паја Маргановић“ 26101 Панчево Ослобођења 25 013/314-349 ekosko@panet.rs; ekoskopa@gmail.com
Електротехничка школа „Никола Тесла“ 26101 Панчево Максима Горког 7 013/2352-615; 013/316-806 etsntesla@gmail.com
Техничка школа „23. мај“ 26101 Панчево Браће Јовановића 89 013/318-977; 013/333-456 office@skola23maj.edu.rs
Машинска школа „Панчево“ 26101 Панчево Браће Јовановића 103 013/314-024; 013/316-396 pa.masinska@gmail.com; office@masinska.edu.rs
Пољопривредна школа „Јосиф Панчић“ 26101 Панчево Новосељански пут 19 013/310-932; 013/219-0024 skolajosifpancic@open.telekom.rs
Предшколска установа „Дечја радост“ 26101 Панчево Жарка Зрењанина 25 013/345-955; 013/345-332 dradost@open.telekom.rs
Регионални центар за таленте „Михајло Пупин“ 26101 Панчево Савска 8 013/334-867 rctpupin@gmail.com; rctpupin@panet.rs